Praca dla psychologa Warszawa

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Prześlij swoje CV oraz krótki list motywacyjny na adres mailowy
tpd-zg@tpdzg.org.pl

Kogo szukamy?

Absolwentek i absolwentów psychologii, które i którzy już pracują bądź dopiero poszukują doświadczenia w obszarze interwencji kryzysowej oraz

  • odnajdują się w pracy zespołowej (pracujemy w 100% zespołowo, jest to zatem warunek konieczny)
  • cechują się wysoką odpornością na stres
  • chcą się rozwijać i doskonalić swój warsztat
  • zainteresowani są pracą z dziećmi i młodzieżą.

O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), która działa na rzecz i dla dobra dzieci w Polsce od 1919 r.

Co robimy?

Prowadzimy blisko 300 placówek wsparcia dziennego dla 10 000 dzieci w całym kraju. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Zapewniamy wsparcie rodzinie w sposób kompleksowy poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, poradni psychologicznych i prawnych oraz poprzez środowiskową pracę pedagoga rodzinnego.

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców poprzez szereg działań takich jak prowadzenie centrów integracji, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków i turnusów rehabilitacyjnych, od 2019 także mieszkań treningowych, a od 2020 dziennego domu pobytu dla osób starszych w początkowej fazie chorób otępiennych.

Organizujemy wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek.

Poszukujemy, wspieramy oraz dbamy o rozwój talentów i szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.

Aktualnie jesteśmy także zaangażowani we wspieranie osób uchodźczych z Ukrainy: zapewniamy miejsca noclegowe, żywienie, opiekę dla najmłodszych, wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych, zbiórki i pomoc humanitarną bezpośrednio na granicy oraz wszędzie tam, dokąd przybywają największe fale osób uciekających przed wojną.

Chcesz wesprzeć naszą misję pomagania?

Chcesz wesprzeć misję pomagania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?