Czat zaufania TPD

Kiedy napisać na czacie zaufania?

Czat zaufania jest dostępny dla osób do 18 r.ż. w różnych sytuacjach kryzysowych lub potrzebujących wsparcia emocjonalnego. Działa w takich samych godzinach jak telefon zaufania 800 119 119, tj. 7 dni w tygodniu w godz. 14-22.

Czat zaufania – kiedy napisać?

W momencie kryzysu emocjonalnego

Jeśli czujesz, że jesteś w trudnej sytuacji emocjonalnej, jesteś samotny lub potrzebujesz kogoś, kto wysłucha, możesz zadzwonić na telefon lub napisać na czacie zaufania.

W trudnych sytuacjach życiowych

Jeśli napotykasz problemy osobiste, rodzinne, szkolne, emocjonalne, a potrzebujesz wsparcia lub porady, możesz skorzystać z czatu zaufania.

W przypadku myśli samobójczych lub kryzysu psychicznego

Jeśli masz myśli samobójcze lub obawiasz się o swoje zdrowie psychiczne, natychmiast zadzwoń na telefon zaufania lub na numer alarmowy 112. Możesz napisać również na czacie i wspólnie z psychologiem ustalić, czy i jaka forma pomocy, także medycznej, będzie na ten moment dla Ciebie najbardziej pomocna.

Pamiętaj także, że możesz udać się samodzielnie na SOR lub SOR psychiatryczny, gdzie również otrzymasz pomoc. W większości wypadków konsultacja lekarska, jaką tam otrzymasz, nie będzie wiązała się z pobytem w szpitalu.

Po doświadczeniach traumatycznych

Jeśli doświadczyłeś lub nadal doświadczasz traumatycznych wydarzeń, takich jak przemoc domowa lub innego rodzaju przemoc, możesz skontaktować się z telefonem i czatem zaufania, aby uzyskać wsparcie i informacje o tym, gdzie, komu i w jaki sposób zgłosić przemoc, której doświadczasz.

Jeśli do przemocy dochodzi w tym momencie, powiedz o tym psychologowi, z którym rozmawiasz, by mógł natychmiast zapewnić Ci bezpieczeństwo.

W sytuacjach nagłego stresu

Jeśli jesteś w sytuacji, która powoduje nagły stres lub niepokój, podejmując kontakt z telefonem lub czatem zaufania, możesz otrzymać wsparcie psychologiczne na tu i teraz.


Pamiętaj jednak, że ani telefon zaufania, ani czat nie służą prowadzeniu terapii. Kontakt co do zasady powinien być jednorazowy i zakończyć się rozwiązaniem sytuacji kryzysowej bądź wspólnym z psychologiem ustaleniem, jakie kroki powinieneś podjąć, aby pomóc sobie na dłuższą metę.