Czy telefon zaufania jest nagrywany?

Dyżury psychologów codziennie
w godz. 14–22